image_pdfimage_print

# Ο Γιώργος ΣισαμάκηςΑντιδημάρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Ψηφιακού Μετασχηματισμού – Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης της Υπαίθρου και Τουρισμού και Πρόεδρος του Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΑΕ 

μιλά στην εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ για τη διαχείριση της άρδευσης του αστικού πρασίνου.

“Γυρίζει σελίδα ο Δήμος Ηρακλείου στο κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης της άρδευσης του αστικού πρασίνου, διασφαλίζοντας σε ένα σημαντικό τμήμα της πόλης τη χρήση ενός συστήματος ελέγχου και τηλεχειρισμού, για την προμήθεια του οποίου προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό ύψους 1,5 εκ ευρώ.

Ειδικότερα ο σχεδιασμός προβλέπει ότι το σύστημα αυτό θα καλύψει ολόκληρο το τμήμα της παλιάς πόλης, των ενετικών τειχών και θα επεκταθεί νότια μέχρι την περιοχή της Φορτέτσας.  Το κόστος του έργου καλύπτεται από το Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο υποχρεώνει το Δήμο να έχει συμβασιοποιήσει το έργο μέχρι το τέλος του Αυγούστου.

Στο πλαίσιο αυτό οΔήμος Ηρακλείου προχωρά τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία προκειμένου το Ηράκλειο να αποκτήσει με σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία για τον πλήρη έλεγχο της άρδευσης του πρασίνου. Ειδικότερα η προμήθεια αφορά στην εγκατάσταση ενός συστήματος  αυτόματης διαχείρισης του δικτύου άρδευσης, με τη χρήση ασύρματου δικτύου επικοινωνιών που διασφαλίζει την συγκέντρωση, επεξεργασία και διαχείριση πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, καθώς και οποιαδήποτε παρέμβαση από τον χρήστη είτε απομακρυσμένη, είτε τοπική, για την τροποποίηση της λειτουργίας του δικτύου άρδευσης.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα εγκατασταθεί ένας Κεντρικός Σταθμός Ελέγχου, στα γραφεία του Δήμου ο οποίος θα παρέχει σε μια οθόνη την εικόνα της λειτουργίας  του δικτύου άρδευσης με γραφήματα και μετρήσεις.

Παράλληλα θα εγκατασταθούν ανά περιοχή 44 συνολικά  Τοπικοί Σταθμοί Ελέγχου, σε πηγές νερού, σε γεωτρήσεις, σε δεξαμενές και αντλιοστάσια που θα ελέγχουν, βάσει του εγκατεστημένου στη μνήμη τους προγράμματος, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, τα αισθητήρια και τις βάνες άρδευσης που είναι ενταγμένες στην περιοχή τους. Οι Τοπικοί Σταθμοί θα είναι συνδεδεμένοι σε ανοικτή γραμμή με τον Κεντρικό Σταθμό, και θα δίνουν συνεχώς πληροφορίες για πιθανές διαρροές ή προβλήματα στη διαδικασία άρδευσης.

Όπως εξηγεί με δηλώσεις του στην «Π», ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γιώργος Σισαμάκης, «η  εγκατάσταση και λειτουργία του σύγχρονου  συστήματος ελέγχου  και  τηλεχειρισμού, γυρίζει σελίδα για το Δήμο Ηρακλείου στο μεγάλο κεφάλαιο της διαχείρισης της άρδευσης του αστικού πρασίνου, καθώς επιτυγχάνονται κρίσιμοι πολιτικοί στόχοι.

Όπως φερ’ ειπειν, η εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για παράδειγμα ανακόπτονται αστοχίες στο δίκτυο άρδευσης, σε συνδυασμό με την καθυστέρηση στην επέμβαση για τη θεραπεία τους, λόγω άγνοιας για την ύπαρξή τους, προξενούν σημαντικές απώλειες νερού και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Με το συνεχή και σε πραγματικό χρόνο αυτόματο έλεγχο του δικτύου, θα εντοπίζονται εν τη γενέσει τους οι οποιεσδήποτε αστοχίες, με αποτέλεσμα την άμεση ειδοποίηση από το σύστημα των χρηστών για την επέμβασή τους.

Επίσης επιτυγχάνεται ο έλεγχος και βελτιστοποίηση των αρδευτικών αναγκών. Μέσω των έξυπνων αισθητηρίων υγρασίας και θερμοκρασίας εδάφους, η άρδευση θα πραματοποιείται σύμφωνα με την απαιτούμενη ποσότητα ύδατος χωρίς σπατάλη στο νερό, στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και στην φθορά του εξοπλισμού άρδευσης.

Αντίστοιχα επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της λειτουργίας του εξοπλισμού, αφού με το  συνεχή, αυτόματο και σε πραγματικό χρόνο έλεγχο των διαρροών, αποφεύγεται πλήρως η άσκοπη λειτουργία του εξοπλισμού και περιορίζεται σημαντικά η φθορά του.

Ακόμα ο Δήμος διασφαλίζει τη βελτιστοποίηση του κόστους συντήρησης. Δεδομένης της γεωγραφικής έκτασης που καταλαμβάνει το δίκτυο άρδευσης του Δήμου, η γνώση των παραμέτρων της λειτουργίας σε κάθε σημείο του και η έγκαιρη γνώση του είδους των βλαβών και των αιτιών τους θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση του κόστους συντήρησης, αλλά και σε αύξηση της παραγωγικότητας των συνεργείων.

Με όλα τα παραπάνω, διασφαλίζεται αποτελεσματικότερη κάλυψη των αρδευτικών αναγκών, καθώς διασφαλίζεται η καταγραφή και η συγκέντρωση, σε βάση δεδομένων, όλων των στοιχείων που αφορούν τις παραμέτρους λειτουργίας του δικτύου άρδευσης, θα καταστήσουν αποτελεσματικότερο το μελλοντικό σχεδιασμό της επέκτασής του και την πιθανή αλλαγή της σημερινής λειτουργίας του, με κατεύθυνση προς τη βελτίωση της άρδευσης και τη μείωση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης.

Επίσης εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των χώρων πρασίνου μέσω του έξυπνου συστήματος τηλεχειρισμού, της άρδευσης σε όλα τα σημεία ελέγχου του Δήμου, που θα πραγματοποιείται αυτόματα σύμφωνα με τις αρδευτικές ανάγκες του πρασίνου, με αποτέλεσμα την βιωσιμότητα της χλωρίδας. Η ύπαρξη αστικών χώρων πρασίνου επηρεάζει θετικά όλους τους τομείς της αστικής διαβίωσης, συμβάλλοντας στη διατήρηση του περιβάλλοντος και την αειφορία, στην προστασία της βιοποικιλότητας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, συντελώντας έτσι στην ψυχική και σωματική υγεία των δημοτών της κάθε πόλης.”