ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε και να διαβάσετε το καταστατικό του Οργανισμού εδώ