Το οργανόγραμμα του Οργανισμού

Πετράκης Εμμανουήλ
Ειδικός Σύμβουλος Προέδρου “Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.”
Πληροφορικός BSc (Hons), MSc (MBA), τεχνικός σύμβουλος σε θέματα δημόσιας διοίκησης και αναπτυξιακής πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση
Μοχιανάκης Κωνσταντίνος
Γενικός Διευθυντής
“Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.”
Καρανικόλα Γεωργία
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης
Διαλυνά Δέσποινα
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Σχεδιασμού
Μικράκης Στυλιανός
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης