Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού

ΣΙΣΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΠρόεδρος ΔΣ
Επικεφαλής Παράταξης- Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Ψηφιακού Μετασχηματισμού , Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υπαίθρου και Τουρισμού
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣΑ' Αντιπρόεδρος
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Πρασίνου και Καθημερινότητας
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣΒ' Αντιπρόεδρος
Αντιδήμαρχος Κυκλικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού- Πρόεδρος ΑΕΗ ΑΕ ΟΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ -ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΜέλος
Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΒΑΚΗΜέλος
Αντιδήμαρχος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΝΑΚΗΣΜέλος
PROACTIVE Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗΣΜέλος
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΜέλος
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣΜέλος
ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ