ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΤΟΠΟ

ΕΞΥΠΝΟ – ΣΥΝΕΚΤΙΚΟ

ΤΟΠΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ “5+1” ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ

Ανακάλυψε

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ “ΗΡΑΚΛΕΙΟ”

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε» αποτελεί Ανώνυμη Εταιρεία ειδικού σκοπού κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020.
Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/ 11-03-2020, άρθρο 2), του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) και από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/ 13-06-2018) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.

ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

Σκοπός μας είναι η επιστημονική,
συμβουλευτική και τεχνική
υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου

περισσοτερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Δείτε όλες τις ενεργές προκηρύξεις
του Αναπτυξιακού Οργανισμού
Ηράκλειο και κάντε αίτηση.

περισσοτερα

ΝΕΑ

Παρακολουθήστε όλα μας τα νέα
μπορείτε να έχετε τη δική σας
άμεση ενημέρωση για την εταιρεία μας.

περισσοτερα

www.visitheraklion.eu

ΝΕΑ · ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

περισσότερα

smartcity.heraklion.gr

ΔΡΑΣΕΙΣ

περισσότερα

BLOG

περισσότερα

Επισκεφτείτε το
Δημοσκόπιο του Δήμου Ηρακλείου