Ξεδιπλώνοντας τον Κρητικό Τουρισμό, στο Χώρο, στο Χρόνο και τον Τρόπο , αναζητώντας την αειφορία του προορισμού !

# Κυριάκος Κώτσογλου , Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στην ημερίδα με τίτλο : «Ηράκλειο , κτίζοντας ένα βιώσιμο και αειφόρο Τουριστικό Προορισμό. Πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές σε Τοπικό επίπεδο.» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023 από τον ΑΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΕ και τον Δήμο Ηρακλείου  ο Κυριάκος Κώτσογλου , Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Τουρισμού